patern
Powrót Powrót

Prawo rodzinne

Moja aktywność w ramach tej specjalizacji koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej Klientom indywidualnym podczas zaistniałych sporów rodzinnych oraz na ich przeprowadzeniu w bezpieczny sposób przez cały tok procesu.

Szczególną wagę przywiązuję do budowania z Klientami relacji opartych na zaufaniu, które są podstawą trwałej i efektywnej współpracy.

Zdobyta przeze mnie wieloletnia praktyka w zakresie spraw rodzinnych oraz wiedza, są gwarancją otrzymywania przez moich Klientów specjalistycznej i satysfakcjonującej pomocy w kryzysowych dla nich sytuacjach.

Zajmuję się sprawami o:

  • rozwód i separację,
  • alimenty,
  • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • uregulowanie, a następnie egzekwowanie kontaktów z dzieckiem,
  • podział majątku małżonków,
  • wydanie zezwolenia Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Pomoc prawna, którą świadczę odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu Etyki Adwokackiej, a wszelkie informacje uzyskane od Klientów w związku z powierzonymi mi sprawami, chronione są ustawową tajemnicą zawodową, co zapewnia pełną dyskrecję i bezpieczeństwo.