patern

Prawo Gospodarcze i Budowlane

czytaj więcej

Prawo
Rodzinne

czytaj więcej
Przejdź dalej

Adwokat

Jestem adwokatem od 2011 r. działającym zgodnie z najwyższymi standardami obsługi klientów.

 

Wybrałam ten zawód ponieważ uwielbiam wyzwania, pokonywanie trudności oraz wspieranie innych w rozwiązywaniu pojawiających się na ich drodze życiowej problemów – to moja misja.

 

Prace swą opieram na rzetelnych fundamentach, konsekwentnie budowanych przez wiele lat. Kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ukończyłam z wyróżnieniem plasując się na drugim miejscu spośród 220 studentów z roku. Studiowałam również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hiszpańskiego w Saragossie. W latach 2007-2011 zdobywałam praktyczne umiejętności podczas odbywania aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku. Finalnie z egzaminów zarówno z prawa cywilnego jak i karnego otrzymałam bardzo dobrą notę.

 

Prowadząc od 2013 r. indywidualną działalność gospodarczą permanentnie doskonaliłam swoje kompetencje prawne oraz negocjacyjne bazując w głównej mierze na obsłudze podmiotów obrotu gospodarczego, zabezpieczając ich szeroko pojęte interesy finansowe oraz prowadząc sprawy sądowe. Jednocześnie koncentrowałam się na sprawach z zakresu prawa rodzinnego reprezentując Klientów indywidualnych w sprawach rozwodowych, o alimenty oraz dotyczących władzy rodzicielskiej. Ponadto prowadziłam sprawy w języku hiszpańskim.

 

Z biegiem lat dostrzegając pozytywne aspekty udziału w mediacjach, będących wielokrotnie kluczem do wypracowania wspólnie przez strony satysfakcjonującego je porozumienia, podjęłam decyzję o poszerzeniu swych kwalifikacji zawodowych o uprawnienia mediatora. Ukończyłam szkolenia z mediacji, w tym mediacji gospodarczych w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Sopocie, co zaowocowało wpisem w lutym 2019 r. na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

 

Mając świadomość nieustannych zmian w prawie, stale poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę, uczestnicząc aktywnie w profesjonalnych szkoleniach dedykowanych prawnikom.

 

Główne wartości jakie wyznaczają moje działania to: pozytywna energia, pracowitość, pełne zaangażowanie, determinacja, odwaga, rzetelność oraz rozwój osobisty i zawodowy.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

O kancelarii

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych polegającą na udzielaniu porad i opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz zastępstwie procesowym przed sądami, jak również organami administracji państwowej i samorządowej.

 

Istotną część mojej działalności stanowią sprawy związane z szeroko pojętym prawem budowlanym, w szczególności sporządzaniem projektów umów, prowadzeniem negocjacji związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, dochodzeniem i obroną przed egzekwowaniem roszczeń majątkowych wynikających z kar umownych, rękojmi, gwarancji oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

Podczas współpracy z Klientem wielopłaszczyznowo badam i analizuję konkretny problem prawny w celu kompetentnego i optymalnego rozwiązania sprawy. W toku realizacji zlecenia dążę do uzyskania rozstrzygnięć realizujących uzasadnione interesy Klientów zarówno pod względem merytorycznym, jak również finansowym. Celem moim jest osiągnięcie oczekiwanego przez Klienta rezultatu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z podejmowanymi w związku z tym czynnościami.

 

Mocną stroną mojej Kancelarii, prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jest możliwość bezpośredniego i stałego kontaktu ze mną, jak również moje osobiste zaangażowanie od początku do końca toku każdego sporu, bądź projektu.

 

Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. W zależności od potrzeb, służę Klientom swoim czasem zarówno w swojej siedzibie, jak i w miejscu działalności Klienta.

“Da mihi factum, dabo tibi ius”

- “Podaj mi fakty, a podam Ci prawo”

Bądź zawsze na bieżąco i śledź mój profil:

facebook.com/adwokatwkasku

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Elżbieta Kamińska
Biuro:
ul. 10 Lutego 18A/9
81-364 Gdynia
NIP: 771-260-08-69
REGON: 221915323
nr wpisu: 1839